Zielona Góra

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Zielonej Górze

Adres do korespondencji

Instytut Filologii Polskiej UZ
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodniczący – dr hab. Piotr Kładoczny
Wiceprzewodnicząca – dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
Sekretarz – dr Irmina Kotlarska
Skarbnik – dr Iwona Żuraszek-Ryś

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr Magdalena Idzikowska
Członkowie – dr Magdalena Jurewicz-Nowak, dr Dorota Szagun

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych