Warszawa

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Warszawie

Adres do korespondencji

ul. Ratuszowa 11, pok. 633

03-450 Warszawa

 

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
Wiceprzewodnicząca – dr hab. Magdalena Majdak
Sekretarz – dr Katarzyna Czarnecka
Członek – mgr Katarzyna Marciniak
Skarbnik – dr Aleksandra Wieczorek

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Katarzyna Sobolewska
Członkinie – mgr Magdalena Dobrzyńska, dr Renata Bronikowska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych