Cieszyn

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Cieszynie

Adres do korespondencji

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Uniwersytet Śląski
Filia w Cieszynie
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Urszula Szuścik
Sekretarz – dr hab. Izabela Łuc, prof. UŚ
Skarbnik – dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Mirosława Pindór, prof. UŚ
Członkini – dr Ewa Tomaszewska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych