Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

 

Dzięki Twojemu wparciu możemy upowszechniać nowoczesną wiedzę o języku polskim, wynikającą ze znajomości jego zasad oraz historii. Możesz nas wspomóc na wiele sposobów.

Zostań członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Członkowie Towarzystwa uczestniczą w organizowanych regularnie wykładach i odczytach, mogą zgłaszać własne propozycje działań popularyzatorskich oraz aktywnie wpływać na rozwój organizacji.

Przekaż 1,5 % podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Dzięki środkom zebranym z 1,5% podatku możemy podejmować różnorodne działania popularyzatorskie, organizować konferencje i odczyty, quizy wiedzy o języku polskim, wydawać książki oraz czasopismo „Język Polski”.
Aby nas wspomóc, należy w zeznaniu podatkowym wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, numer KRS: 0000087597 oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania.
Jeżeli osoba przekazująca 1,5% swojego podatku wyrazi w zeznaniu podatkowym zgodę na przekazanie nam swoich danych, zostanie członkiem wspierającym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Każdego roku publikujemy na stronie internetowej Towarzystwa aktualną listę członków wspierających organizację.

Przekaż darowiznę

W każdej chwili możesz wesprzeć naszą działalność, przekazując darowiznę dowolnej wysokości. Darowizna taka podlega odliczeniu od dochodu przeznaczonego do opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dane do wpłaty:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
Nr konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP SA I O/Kraków)

Każdy darczyńca zostaje przez nas zaliczony w poczet członków wspierających Towarzystwo. Za zgodą darczyńcy umieszczamy również jego imię i nazwisko na liście członków wspierających, dostępnej na stronie internetowej organizacji. 

Kup i pomóż

Zachęcamy Państwa do zakupu książek wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, jak również do prenumeraty czasopisma „Język Polski”. Kupując, nie tylko wzbogacasz swoją wiedzę o polszczyźnie, ale wspierasz także nasze działania.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych