Łódź

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Łodzi

Adres do korespondencji

ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Katarzyna Jachimowska, prof. UŁ
Sekretarz – dr Katarzyna Burska
Skarbnik – dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Beata Burska-Ratajczyk
Członkowie – dr Izabela Różycka, dr Mateusz Gaze

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych