Władze

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Prezydium

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Ewa Młynarczyk
Skarbnik – mgr Szymon Seweryn
Zastępca skarbnika – dr hab. Ewa Horyń, prof. UKEN
Sekretarz – dr hab. Jakub Bobrowski, prof. IJP PAN
Zastępca sekretarza – dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ

Członkowie

dr hab. Monika Buława, prof. IJP PAN
dr hab. Magdalena Majdak, prof. IJP PAN
prof. dr hab. Alicja Pstyga
prof. dr hab. Maciej Rak
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Główna Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca – prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
dr Joanna Duska

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Sekretarz – dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN

 Członkowie

dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
dr hab. Piotr Krzyżanowski
dr hab. Bożena Taras, prof. UR
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG
dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych