Członkowie honorowi

Kto może zostać członkiem honorowym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Członkowie honorowi Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Zygmunt Saloni

Zygmunt Saloni

Kasper Świerzowski

Kasper Świerzowski

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych