Gorzów Wielkopolski

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Adres do korespondencji

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Adres e-mailowy

jrychter@ajp.edu.pl

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Joanna Rychter, prof. AJP
Sekretarz – dr Joanna Rutkowska
Skarbnik – dr Halina Uchto, prof. AJP

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Katarzyna Taborska
Sekretarz – dr Maria Maczel, prof. AJP
Członek – dr Wojciech Kuska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych