Bydgoszcz

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Bydgoszczy

Adres do korespondencji

ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz

Zarząd

Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
Zastępca przewodniczącego – dr Krzysztof Kołatka
Sekretarz – dr Monika Peplińska
Skarbnik – dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. em. UKW

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – dr hab. Tamara Graczykowska, prof. UKW
Członkowie – prof. dr hab. Magdalena Czachorowska, dr Samuela Tomasik

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych