Członkowie wspierający

Kto może zostać członkiem wspierającym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Towarzystwo darowiznami. Nadanie godności członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

W jaki sposób mogę zostać członkiem wspierającym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Członkiem wspierającym Towarzystwa można zostać poprzez przekazanie nam części (maksymalnie 1,5 procent) swojego podatku dochodowego lub wpłacenie darowizny na nasze konto bankowe. Trzeba także podać swoje imię, nazwisko i adres lub zaznaczyć w formularzu zeznania podatkowego zgodę na ujawnienie tych danych Towarzystwu.

Jak długo trwa członkostwo wspierające?

Zgodnie ze statutem Towarzystwa status członka wspierającego wygasa po dwóch latach od ostatniej darowizny, z końcem roku kalendarzowego.

Dane do przelewu

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków
Nr konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków)

Numer KRS do wpisania w zeznaniu podatkowym przy odpisie 1,5% podatku: 0000087597

Członkowie wspierający Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Adam Blokesz – Kraków

Jakub Bobrowski – Kraków

Monika Buława – Kraków

Krystyna Choińska – Kraków

Feliks Czyżewski – Lublin

Janusz Choiński – Tarnów

Maria Czaplicka-Jedlikowska – Bydgoszcz

Zdzisław Darasz – Kraków

Piotr Fliciński – Witkowo

Krystyna Gąsiorek-Polak – Kraków

Jan Godyń – Kraków

Ewa Horyń – Kraków

Krystyna Jedynak – Liszki

Stanisław Jedynak – Rączna

Magdalena Jurczyńska – Warszawa

Jadwiga Kowalik - Kraków

Krystyna Kowalik – Kraków

Bożena Koziara – Kraków

Stanisław Koziara – Kraków

Krystyna Lewaszkiewicz – Poznań

Tadeusz Lewaszkiewicz – Poznań

Anetta Luto-Kamińska - Toruń

Izabela Łuc – Pszów

Rafał Mazur – Kraków

Jolanta Mędelska-Guz - Bydgoszcz

Marzena Miśkiewicz – Kraków

Ewa Młynarczyk – Kraków

Wojciech Młynarczyk – Kraków

Mirosława Mycawka – Kraków

Jacek Polak – Dulowa

Bożena Popławska – Kraków

Emil Popławski – Kraków

Magdalena Puda-Blokesz – Kraków

Artur Rejter – Katowice

Piotr Ruszkiewicz – Milonki

Ewelina Seweryn – Skawina

Jadwiga Seweryn – Skawina

Szymon Seweryn – Skawina

Jolanta Sikora – Kraków

Kazimierz Sikora – Kraków

Joanna Szerszunowicz – Białystok

Monika Szymańska – Katowice

Marcin Szymański – Katowice

Małgorzata Święcicka – Bydgoszcz

Marcin Tosik – Pszów

Kinga Tutak – Kraków

Ewa Ulitzka – Bytom

Krzysztof Ulitzka – Bytom

Krzysztof Waśkowski – Kraków

Jolanta Włodarczyk – Kraków

Piotr Zbróg – Kielce

Rafał Zimny – Bydgoszcz

Bożena Żmigrodzka – Kraków

Piotr Żmigrodzki – Kraków

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych