Członkowie wspierający

Kto może zostać członkiem wspierającym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Towarzystwo darowiznami. Nadanie godności członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

W jaki sposób mogę zostać członkiem wspierającym Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Członkiem wspierającym Towarzystwa można zostać poprzez przekazanie nam części (maksymalnie 1,5 procent) swojego podatku dochodowego lub wpłacenie darowizny na nasze konto bankowe. Trzeba także podać swoje imię, nazwisko i adres lub zaznaczyć w formularzu zeznania podatkowego zgodę na ujawnienie tych danych Towarzystwu.

Jak długo trwa członkostwo wspierające?

Zgodnie ze statutem Towarzystwa status członka wspierającego wygasa po dwóch latach od ostatniej darowizny, z końcem roku kalendarzowego.

Dane do przelewu

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków
Nr konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków)

Numer KRS do wpisania w zeznaniu podatkowym przy odpisie 1,5% podatku: 0000087597

Członkowie wspierający Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Beata Afeltowicz – Szczecin
Adam Blokesz – Kraków
Jakub Bobrowski – Kraków
Monika Buława – Kraków
Krystyna Choińska – Kraków
Jadwiga Kowalik – Kraków
Janusz Choiński – Tarnów
Maria Czaplicka-Jedlikowska – Bydgoszcz
Feliks Czyżewski – Lublin
Zdzisław Darasz – Kraków
Piotr Fliciński – Witkowo
Krystyna Gąsiorek-Polak – Kraków
Joanna Ginter – Gdańsk
Jan Godyń – Kraków
Krystyna Jedynak – Liszki
Stanisław Jedynak – Rączna
Magdalena Jurczyńska – Warszawa
Krystyna Kowalik – Kraków
Bożena Koziara – Kraków
Stanisław Koziara – Kraków
Krystyna Lewaszkiewicz – Poznań
Tadeusz Lewaszkiewicz – Poznań
Anetta Luto-Kamińska – Toruń
Rafał Mazur – Kraków
Marzena Miśkiewicz – Kraków
Ewa Młynarczyk – Kraków
Wojciech Młynarczyk – Kraków

Mirosława Mycawka – Kraków
Dorota Napierała – Zielona Góra
Jacek Polak – Dulowa
Bożena Popławska – Kraków
Emil Popławski – Kraków
Magdalena Puda-Blokesz – Kraków
Artur Rejter – Katowice
Piotr Ruszkiewicz – Milonki
Ewelina Seweryn – Skawina
Jadwiga Seweryn – Skawina
Szymon Seweryn – Skawina
Jolanta Sikora – Kraków
Kazimierz Sikora – Kraków
Jacek Stiller – Bytom
Joanna Szerszunowicz – Białystok
Monika Szymańska – Katowice
Marcin Szymański – Katowice
Barbara Ścigała-Stiller – Bytom
Małgorzata Święcicka – Bydgoszcz
Kinga Tutak – Kraków
Ewa Ulitzka – Bytom
Krzysztof Ulitzka – Bytom
Jolanta Włodarczyk – Kraków
Rafał Zimny – Bydgoszcz
Bożena Żmigrodzka – Kraków
Piotr Żmigrodzki – Kraków

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych