Toruń

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Toruniu

Adres do korespondencji

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 2
87-100 Toruń

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodniczący – dr Sebastian Żurowski
Sekretarz – dr Paulina Rosalska
Skarbnik – dr hab. Anetta Luto-Kamińska

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
Członkowie – dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK,
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych