Wałbrzych

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Wałbrzychu

Adres do korespondencji

ul. Jeleniogórska 23/7

50-160 Świebodzice

Zarząd

Przewodnicząca – Małgorzata Chojda-Ozga
Sekretarz – Elżbieta Godlewska
Skarbnik – Janina Chochłakiewicz

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – Elżbieta Gryszan
Zastępca przewodniczącej – Sylwia Słomińska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych