Jak się zapisać?

Kto może zapisać się do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Cłonkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, której cel Towarzystwa leży na sercu i która uiszcza składkę roczną w obowiązującej wysokości i ustalonym terminie.

Czy członkiem Towarzystwa może zostać osoba niepełnoletnia?

Osoba niepełnoletnia w wieku od 14 lat może również zostać członkiem Towarzystwa za zgodą opiekunów prawnych oraz władz szkolnych. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Towarzystwa oraz prawa głosowania nad uchwałami.

Członkowie niepełnoletni mogą zrzeszać się również w Kołach (np. szkolnych) Towarzystwa, podległych Zarządom Oddziałów.

Jak zostać członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją do wybranego przez Państwa oddziału terenowego Towarzystwa lub bezpośrednio do Zarządu Głównego pod adresem tmjp@tmjp.pl. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu Państwa w poczet członków Towarzystwa uiścić należy składkę członkowską.

Ile wynosi składka członkowska Towarzystwa i w jaki sposób mogę ją opłacić?

Składka członkowska wynosi 80 zł, a razem z prenumeratą „Języka Polskiego” – 160 zł. Dla uczniów będących członkami kół szkolnych TMJP obowiązuje składka ulgowa 20 zł. Składkę można wpłacać do 31 marca każdego roku bezpośrednio przelewem na podane niżej konto lub za pośrednictwem skarbników poszczególnych oddziałów:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

al. Mickiewicza 31

31-120 Kraków

Nr konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków)

Tytułem:
Składka członkowska za rok… (imię i nazwisko), ewentualnie z dopiskiem: z prenumeratą „Języka Polskiego”

Deklaracja członkowska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych