Jak się zapisać?

Kto może zapisać się do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Cłonkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, której cel Towarzystwa leży na sercu i która uiszcza składkę roczną w obowiązującej wysokości i ustalonym terminie.

Czy członkiem Towarzystwa może zostać osoba niepełnoletnia?

Osoba niepełnoletnia w wieku od 14 lat może również zostać członkiem Towarzystwa za zgodą opiekunów prawnych oraz władz szkolnych. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru do władz Towarzystwa oraz prawa głosowania nad uchwałami.

Członkowie niepełnoletni mogą zrzeszać się również w Kołach (np. szkolnych) Towarzystwa, podległych Zarządom Oddziałów.

Jak zostać członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego?

Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją do wybranego przez Państwa oddziału terenowego Towarzystwa lub bezpośrednio do Zarządu Głównego pod adresem tmjp@tmjp.pl. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu Państwa w poczet członków Towarzystwa uiścić należy składkę członkowską.

Ile wynosi składka członkowska Towarzystwa i w jaki sposób mogę ją opłacić?

Składka członkowska za rok 2023 wynosi 80 zł, a razem z prenumeratą „Języka Polskiego” – 160 zł. Dla uczniów będących członkami kół szkolnych TMJP obowiązuje składka ulgowa – 20 zł. Składkę można wpłacać do 31 marca każdego roku bezpośrednio przelewem na podane niżej konto:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

al. Mickiewicza 31

31-120 Kraków

Nr konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków)

Tytułem:
Składka członkowska za rok … (Imię i nazwisko)
ewentualnie z dopiskiem: z prenumeratą „Języka Polskiego”

Deklaracja członkowska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych