Wrocław

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego we Wrocławiu

Adres do korespondencji

Beata Kaczmarczyk

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego we Wrocławiu

pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr
Sekretarz – dr Beata Kaczmarczyk
Skarbnik – dr Helena Sojka-Masztalerz

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – dr Jan Kamieniecki
Członek – dr hab. Anna Majewska-Tworek

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych