Gdańsk

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Gdańsku

Adres do korespondencji

Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Polskiej
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Aneta Lewińska
Zastępca – dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG
Sekretarz – dr Joanna Ginter
Skarbnik – dr Dagmara Maryn

Komisja rewizyjna

prof. dr hab. Marek Cybulski
prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska
prof. dr hab. Alicja Pstyga

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych