Rzeszów

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Rzeszowie

Adres do korespondencji

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Bożena Taras, prof. UR
Sekretarz – dr Grażyna Ewa Błachowicz
Skarbnik – dr Beata Romanek

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych