Poznań

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji

ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Adres e-mailowy

liberek@amu.edu.pl

Zarząd

Przewodniczący – dr hab. Jarosław Liberek
Sekretarz – dr hab. Jolanta Migdał
Skarbnik – mgr Maria Sobańska-Liberek
Członkowie – dr hab. Tomasz Mika, dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Sieradzki
Członkowie – dr hab. Katarzyna Zagórska, dr hab. Justyna Kobus

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych