Poznań

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji

ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodniczący – dr hab. Michał Szczyszek, prof. UAM
Wiceprzewodniczący – dr hab. Patryk Borowiak, prof. UAM
Sekretarz – dr hab. Błażej Osowski, prof. UAM
Skarbnik – dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, prof. UAM
Członkini – dr hab. Romana Łapa, prof. UAM

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM
Członkowie – prof. dr hab. Andrzej Sieradzki,
dr hab. Katarzyna Zagórska, prof. UAM

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych