Katowice

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Katowicach

Adres do korespondencji

Instytut Językoznawstwa UŚ
ul. Uniwersytecka 4
40‑007 Katowice

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab, Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ
Zastępca przewodniczącej – dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ
Sekretarz – dr Beata Kiszka-Pytel
Skarbnik – dr Maria Wacławek

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – prof. dr hab. Aleksandra Janowska
Członkinie – prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych