Szczecin

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Szczecinie

Adres do korespondencji

al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
Sekretarz – dr Beata Afeltowicz
Skarbnik – dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
Członkinie – dr hab. Agnieszka Szczaus,
dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych