Olsztyn

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Olsztynie

Adres do korespondencji

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Oddział w Olsztynie
Instytut Filologii Polskiej UWM
ul. K. Obitza 1
10-725 Olsztyn

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM
Zastępca przewodniczącej – dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
Sekretarz – dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM
Skarbnik – dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM
Członkini – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Mariusz Rutkowski
Członkowie – Monika Czerepowicka,
Sebastian Przybyszewski

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych