Opole

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Opolu

Adres do korespondencji

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11
45-040 Opole

Zarząd

Przewodnicząca – dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Zastępca Przewodniczącej – dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

Sekretarz – mgr Marta Mariowska

Skarbnik – mgr Katarzyna Preuhs

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – prof. dr hab. Jolanta Nocoń

Sekretarz – dr hab. Dantua Lech-Kirstein, prof. UO 

Członek – dr Radosław Marcinkiewicz

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych