Lublin

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Lublinie

Adres do korespondencji

Instytut Filologii Polskiej UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Pajdzińska
Wiceprzewodnicząca – prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Sekretarz – dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS
Skarbnik – dr hab. Piotr Krzyżanowski, prof. UMCS

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Feliks Czyżewski
Członkinie – dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS,  dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk, prof. UMCS

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych