Lublin

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Lublinie

Adres do korespondencji

Instytut Filologii Polskiej UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Pajdzińska
Wiceprzewodnicząca – dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Sekretarz – dr hab. Adam Siwiec
Skarbnik – dr hab. Piotr Krzyżanowski

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – prof. dr hab. Feliks Czyżewski
Członkowie – dr hab. Aneta Wysocka, dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych