Kraków

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Krakowie

Adres do korespondencji

dr Tomasz Jelonek
Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
 

Adres e-mailowy

Strona internetowa

Zarząd

Przewodnicząca – prof. dr hab. Ewa Młynarczyk
Zastępca przewodniczącej – prof. dr hab. Maciej Rak
Sekretarz – dr Tomasz Jelonek
Zastępca sekretarza – dr hab. Ewa Horyń, prof. UKEN
Skarbnik – dr Emil Popławski

 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Tyrpa
Członkinie – dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, dr Danuta Kucała

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych