Aktualności

Składki członkowskie za rok 2019

Zarząd Główny TMJP informuje, że wysokość składek członkowskich za rok 2019 jest taka sama jak za rok 2018, tzn. składka podstawowa wynosi 30 zł, składka z prenumeratą „Języka Polskiego” (odbiór w oddziale lub wysyłka pocztą zwykłą)  – 100 zł, składka dla członków kół szkolnych – 10 zł. Składki proszę wpłacać skarbnikom oddziałów lub bezpośrednio na konto Towarzystwa nr 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków), w tytule przelewu wpisując: Składka członkowska za rok 2019 (Imię i nazwisko), ewentualnie dodając: z prenumeratą „Języka Polskiego”. Termin opłacania składek upływa 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe regulacje dotyczące prenumeraty „Języka Polskiego” zawarte są w uchwale Zarządu Głównego z dnia 22 X 2018 r.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych