Multimedia

Ogólnopolska konferencja naukowa „Bogactwo współczesnej polszczyzny. W 100-lecie Języka Polskiego”

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kultura języka polskiego dziś – dyskusja panelowa, cz. I

Kultura języka polskiego dziś – dyskusja panelowa, cz. II

„Język Polski – więcej niż czasopismo” – referat prof. Piotra Żmigrodzkiego

„Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie” – referat prof. Haliny Kurek

„O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej” – referat prof. Bogusława Skowronka

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych