Członkowie honorowi

Mgr Kasper Świerzowski

Ur. 13 grudnia 1942 roku w Sądowej Wiszni. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracował na stanowiskach administracyjnych w Instytucie Języka Polskiego PAN i w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. jako kierownik biura Zarządu Głównego., organizując właściwie wszystkie działania Towarzystwa. Był członkiem Zarządu Głównego w latach 1991–2010, w latach 1998–2004 wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Języka Polskiego”. Bez jego zaangażowania trudno by było sobie wyobrazić działalność Towarzystwa w trudnych latach osiemdziesiątych i jego przetrwanie okresu przemian po roku 1989. Wielką jego zasługą było rozwinięcie produkcji wydawniczej Towarzystwa, przede wszystkim zainicjowanie Serii Małych Słowników TMJP, w której w latach 1989–2009 ukazało się łącznie 16 pozycji, niektóre w kilku wydaniach.

 

Zdjęcie: Wiktor Jarosław Darasz

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych