Aktualności

I Dyktando Krakowskie

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego objęło swoim patronatem i wsparciem (ufundowana trzecia nagroda, kierowanie Komisją Oceniającą) I Dyktando Krakowskie – wielką konkursową imprezę przygotowaną staraniem i wielkim wysiłkiem organizacyjnym studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UJ (Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, znane z podobnych inicjatyw) oraz ich opiekunów naukowych tudzież władz dziekańskich WP UJ. Pierwsza edycja Dyktanda Krakowskiego odbyła się 14 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 35; towarzyszyło jej znaczne zainteresowanie mediów.

Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania: organizatorzy musieli kilka dni wcześniej zamknąć listę chętnych po otrzymaniu 500 zgłoszeń, co wiązało się z koniecznością oceny tak znacznej liczby prac w krótkim czasie. Dyktando miało formułę otwartą, a więc mogli w nim wziąć udział także laureaci konkursów ogólnopolskich, redaktorzy wydawnictw i gazet itp. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla najlepszego wśród nich – tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii. Tekst dyktanda przygotowała dr hab. Mirosława Mycawka, komisji oceniającej prace przewodniczyli wspólnie profesorowie: Walery Pisarek i Bogusław Dunaj, a znakomicie spisującą się liczną (ok. 60 osób) ekipą studentów i doktorantów kierowała p. Roksana Kidawa (Przewodnicząca KNJ UJ).

W formule dyktanda pojawiła się jednak pewna modyfikacja, bowiem po części właściwej dyktanda, w trakcie sprawdzania prac, uczestnicy mogli wysłuchać kilku wykładów, wypełniających czas oczekiwania na wyniki. Wykłady atrakcyjnej treści przygotowali pracownicy naukowi WPUJ: prof. dr hab. Renata Przybylska (“Czy język polski jest najtrudniejszym językiem świata?”), dr hab. Michał Rusinek (“O literaturze niepoważnej”) i dr Tomasz Z. Majkowski (“Wiedźmin i polska wyobraźnia”).

Rangę konkursu podniosło osobiste zainteresowanie jego przebiegiem ze strony Gospodarza tej pięknej imprezy, JM Rektora UJ prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka, który był także fundatorem głównej nagrody; gratulując sukcesu, nie kryjąc radości i zadowolenia, zachęcał także organizatorów do urządzenia w przyszłym roku prawdziwego Święta Języka Polskiego. W roli partnera UJ w tym dziele wystąpił Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Tauron Dystrybucja S.A., pan Piotr Kołodziej. Wsparły je też nagrodami książkowymi księgarnie krakowskie. To bardzo budujące, że troska o język ojczysty i kulturę języka łączy tak wielu ważnych ludzi nauki, kultury i biznesu. Dodać należy, że Dyktando Krakowskie odbyło się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

Sympatycznym i smacznym znakiem firmowym imprezy był (jak w logotypie) najprawdziwszy obwarzanek krakowski, tyle tylko że w kształcie “ó”. Równie miłe dla uczestników mogło być przypomniane po kilkakroć zdanie J. W. Goethego, że błędy człowieka czynią go sympatycznym. Patrząc na skalę trudności tekstu dyktanda (zwycięzca nie ustrzegł się ponad 10 błędów) i na liczbę uczestników ogólny poziom życzliwości i sympatii na pewno udało się w Krakowie 14 marca podnieść. Wedle ogólnie podzielanego zdania, było to znakomicie przygotowane i przeprowadzone, godne Krakowa święto dobrej polszczyzny i polonistyki. Gratulując studentom Wydziału Polonistyki UJ – pomysłodawcom i organizatorom tej świetnej imprezy, pozostaje jedynie z niecierpliwością oczekiwać na realizację złożonych obietnic urządzenia w marcu 2016 roku Święta Języka Polskiego jeszcze większego formatu, w właściwą tym ciekawym młodym ludziom pomysłowością i z rozmachem. Bezsprzecznie zasłużyli sobie na uznanie i pochwały. Poprzeczkę, trzeba przyznać, zawieszono wysoko. Poniżej przedstawiamy zwycięzców I Dyktanda Krakowskiego, którym serdecznie gratulujemy; galerię zdjęć z tego konkursu oraz tekst dyktanda znaleźć można na stronie Wydziału Polonistyki UJ

Kazimierz Sikora

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych