Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski, zatrudniony na UMCS od 1. X 1975), jest uczonym o wyrazistych zainteresowaniach naukowych, rozpoznawalnym w polskiej slawistyce. Na całościowy, oryginalny poznawczo i różnorodny materiałowo oraz nowatorski metodologicznie, dorobek naukowy Profesora Czyżewskiego, składa się ponad 170 opublikowanych opracowań ściśle naukowych (książki autorskie, artykuły i rozprawy, recenzje, redakcje książek zbiorowych i inne).

Feliks Czyżewski od 1968 r. (tj. drugiego roku studiów polonistycznych na UMCS) jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział Lubelski). Problematykę poprawności języka polskiego podejmował na polu zawodowym zarówno jako nauczyciel języka polskiego (1972-1975 LO w Wisznicach, pow. Biała Podlaska), jak i pracownik naukowy UMCS (na etacie 1975-2019 i umowie w 2019-2022). Publikował artykuły i recenzje m.in. na łamach „Języka Polskiego”, był także recenzentem wewnętrznym wymienionego czasopisma.

W ciągu swojej wieloletniej pracy zawodowej pełnił m. in. funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS (2003-2013). Kierując IFS współpracował ze szkołami średnimi oraz bibliotekami województwa lubelskiego (min. Lublin, Świdnik, Biała Podlaska, Włodawa, Wisznice, Wola Uhruska). Był też członkiem Rady Naukowo-Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (2008-2021)

Za swoje wielorakie osiągnięcia był wyróżniony licznymi nagrodami, odznaczeniami i tytułami, w tym: nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego III stopnia, nagrodami Rektora

UMCS, nagrodą specjalną Prezydenta Miasta Lublina, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny (najwyższe odznaczenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przyznane za badania nad nekropoliami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego), tytułem honorowego obywatela miasta Włodawy i gminy Wola Uhruska.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych