Członkowie honorowi

Bogdan Walczak

Ur. 17 lutego 1942 roku w Miłosławiu, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, emerytowany pracownik naukowy tej uczelni, obecnie związany zawodowo z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, w 1996 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Prace naukowe profesora Bogdana Walczaka koncentrują się wokół językoznawstwa ogólnego i slawistycznego, współczesnego języka polskiego, kultury i poprawności językowej, historii języka polskiego, leksykografii, gramatyki historycznej i onomastyki. Jest autorem i współautorem licznych monografii, m.in.: Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie (1987), Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii (1991), Zarys dziejów języka polskiego (1995) oraz artykułów naukowych.

Członek Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Laureat licznych nagród i odznaczeń.

Fotografia: Jerzy Sawicz dla IJP PAN

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych