Członkowie honorowi

Dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. UJ

Dr hab. Zofia Cygal-Krupa, em. prof. UJ, urodziła się w Porąbce (wsi w powiecie limanowskim). Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (1963) na kierunku filologia polska, uczennicą prof. Mieczysława Karasia. Kolejne stopnie awansu naukowego (doktorat – 1976, habilitacja – 1991) uzyskała w UJ.

Zawodowo od 1964 r. związana była najpierw z ówczesną WSP w Katowicach, zaś od 1975 r. z Uniwersytetem Jagiellońskim, w którym od 2002 r. zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Przez kilkanaście lat pracowała w naukowo-dydaktycznych ośrodkach zagranicznych: w Bułgarii, Francji, Litwie, Korei Południowej. Ma istotny wkład organizacyjny i dydaktyczny w rozwój studiów polonistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, m.in. jako dyrektor (1998-2009) Instytutu Humanistycznego.

Jest uznanym historykiem języka i dialektologiem, szacunek budzą jej prace w nurcie leksykologii oraz leksykografii historycznej oraz współczesnej. W polu naukowych zainteresowań badaczki mieści się też szerzej rozumiana pragmatyka językowa – zwłaszcza jej aspekty socjolingwistyczne, etnolingwistyczne czy glottodydaktyczne.

Spośród licznych (ponad 100) publikacji warto przywołać książki: Szesnastowieczne edycje Dictionarii Joannis Murmellii (1979); Lexique Thematique du vocabulaire fondamental de la langue polonaise (L’Universite Lille 1985, 1989 – II Ed.), Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym alfabetycznym i tematycznym (1986), Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (1990), Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny. Słownictwo rzadsze, t. I i II (Tarnów 2016, 1441 s., współautorki: K. Choińska i M. Pachowicz), Bibliografię dialektologii polskiej (współautor, 1981).

Profesor Zofia Cygal- Krupa jest aktywnym członkiem wielu gremiów naukowych, w tym od 1970 roku Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Przez ponad 50 lat systematycznie i z wielkim zaangażowaniem popularyzuje wiedzę o polszczyźnie, w tym jako ambasadorka języka polskiego i kultury za granicą.

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych