Aktualności

Wysokość i termin wpłacania składki członkowskiej za rok 2024

Zarząd Główny TMJP informuje, że składka członkowska za rok 2024 wynosi 80 zł bez prenumeraty „Języka Polskiego” lub 160 zł z prenumeratą. Należność członkowie powinni uregulować do 31 marca. Przypominamy, że nieopłacenie składki skutkuje wygaśnięciem członkostwa. Zwolnieni z niej są tylko członkowie honorowi.

Składkę prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe TMJP lub za pośrednictwem skarbników w poszczególnych oddziałach.

Dane do przelewu:
Odbiorca: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Numer konta: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460
Tytuł: Składka członkowska za rok 2024 (imię i nazwisko)

Podana wysokość składki z prenumeratą obejmuje dostawę zeszytów „Języka Polskiego” z odbiorem w oddziale lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną nierejestrowaną krajową. Osoby zainteresowane inną formą dostawy, a także wysyłką za granicę muszą pokryć zwiększone koszty dostawy po wcześniejszym ich ustaleniu z Biurem Zarządu Głównego TMJP.

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych