Aktualności

Wysokość i termin wpłacania składki członkowskiej za rok 2023

Zarząd Główny TMJP informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z 22 października 2022 r. składka członkowska za rok 2023 wynosi (bez prenumeraty „Języka Polskiego”) 80 zł. Składka z prenumeratą – 160 zł.

Składkę za rok 2023 członkowie powinni uiścić do 31 marca. Przypominamy, że nieopłacenie składki skutkuje wygaśnięciem członkostwa. Z opłacania składki zwolnieni są członkowie honorowi.

Składkę należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe TMJP: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460. W rubryce „tytułem” należy wpisać: Składka członkowska za rok … (Imię i nazwisko). Można to czynić również za pośrednictwem skarbników w oddziałach. 

Podana wysokość składki z prenumeratą obejmuje dostawę zeszytów „Języka Polskiego” z odbiorem w oddziale lub za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną nierejestrowaną krajową. Osoby zainteresowane inną formą dostawy, a także wysyłką za granicę muszą pokryć zwiększone koszty dostawy po wcześniejszym ich ustaleniu z Biurem Zarządu Głównego TMJP.

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych