Aktualności

Wspomnienia o profesorze Walerym Pisarku w „Języku Polskim”

Zeszyt 1/2018 czasopisma „Język Polski” przynosi między innymi obszerny blok materiałów poświęconych pamięci zmarłego w listopadzie 2017 roku prof. Walerego Pisarka. Opublikowano mowę pogrzebową wygłoszoną w imieniu Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN przez Andrzeja Markowskiego oraz wspomnienia o autorze Retoryki dziennikarskiej spisane przez Piotra Żmigrodzkiego, Bogusława Dunaja, Andrzeja Markowskiego, Krystynę Kowalik, Wiesława Przyczynę i Magdalenę Hodalską. Materiały te są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej czasopisma w bazie CEEOL, a drukowana wersja czasopisma jest do nabycia w sklepie internetowym Instytutu Języka Polskiego PAN.

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych