Członkowie honorowi

Walery Pisarek

Urodził się 31 V 1931 roku w Rabce. Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym w Jaszczowie na Lubelszczyźnie.  Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1957. W latach powojennych był dwukrotnie aresztowany, w 1947 i 1951 roku, za działalność konspiracyjną przeciw władzy komunistycznej. W latach 1951–1955 odbywał karę w Ośrodku Pracy Więźniów w Jawiszowicach. W roku 1955 zawarł związek małżeński z Krystyną Harrerówną (następnie Pisarkową), również wybitną językoznawczynią polską (1932– 2010).

            W 1960 roku opublikował w „Zeszytach Prasoznawczych” pierwszy artykuł naukowy O metodzie badań nad językiem prasy polskiej. W 1962 roku zatrudniony został w Pracowni Językoznawczej Ośrodka Badań Prasoznawczych. W 1966 roku otrzymał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Poznać prasę po nagłówkach. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym. W 1973 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Podstawą jego nadania była praca Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1994 r.

            Walery Pisarek był autorem rozlicznych prac, naukowych i popularyzatorskich, dotyczących kultury języka polskiego. W Serii Małych Słowników Języka Polskiego, wydawanej przez Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, opublikował, wielokrotnie wznawiany, Kieszonkowy słowniczek ortograficzny. Wśród zainteresowań naukowych badacza wymienić można również zagadnienia związane z prasoznawstwem, nauką o komunikowaniu, socjolingwistyką, polszczyzną dziennikarską czy retoryką. Był wieloletnim redaktorem czasopisma „Zeszyty Prasoznawcze”, kierownikiem Pracowni Językoznawczej Ośrodka Badań Prasoznawczych, wreszcie dyrektorem tej instytucji. Zapisał się w historii jako jeden z inicjatorów uchwalenia Ustawy o języku polskim, pierwszy przewodniczący, a potem przewodniczący honorowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W latach 1993–2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, w latach 2001–2004 – przewodniczącego, później członkiem Zarządu Głównego i komitetu redakcyjnego „Języka Polskiego”. Status członka honorowego TMJP uzyskał w 2010 roku. Zmarł nagle 5 listopada 2017 r. w Katowicach, w kuluarach gali „Ambasador Polszczyzny”, podczas której miał wygłosić laudację jednego z laureatów.

Zdjęcie: TMJP

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych