Aktualności

Tydzień Języka Ojczystego w Oddziale Bydgoskim

W dniach od 5 do 9 marca 2018 r. odbywa się w Bydgoszczy Tydzień Języka Ojczystego, zorganizowany przez Oddział Bydgoski naszego Towarzystwa we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Zarządu Głównego TMJP. W ramach imprezy zorganizowano dyktando, warsztaty i zajęcia, adresowane przede wszystkim do uczniów oraz seniorów. Jego początkowym akcentem było dyktando.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych