Aktualności

TMJP współorganizatorem III Dyktanda Krakowskiego

25 marca 2017 roku kilkuset uczestników miało możliwość sprawdzenia swojej znajomości ortografii podczas III Dyktanda Krakowskiego. Współorganizatorem wydarzenia, oprócz Wydziału Polonistyki UJ, Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia oraz Stowarzyszenia Polonistów, było Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Z ramienia organizacji w jury dyktanda zasiedli prof. dr hab. Bogusław Dunaj oraz prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki.

Tekst dyktanda oraz relację fotograficzną z wydarzenia znaleźć można na tej stronie.

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych