Aktualności

Składki członkowskie i prenumerata „Języka Polskiego” na rok 2018

Zarząd Główny informuje, że składka członkowska za rok 2018 w wymiarze podstawowym wynosi 30 zł, a dla uczniów będących członkami kół szkolnych Towarzystwa – 10 zł. Składka obejmująca również prenumeratę czasopisma „Język Polski” (z wysyłką na teren kraju) ma wysokość 100 zł. Cena pojedynczego zeszytu „Języka Polskiego” w sprzedaży detalicznej w 2018 roku będzie wynosić 25 zł (bez kosztów wysyłki). Zarząd prosi Członków Towarzystwa o wpłacanie składek w terminie do 31 stycznia 2018 r., za pośrednictwem skarbników oddziałów terenowych lub bezpośrednio na konto Towarzystwa: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 (PKO BP S.A. I/O Kraków). Przy wpłatach indywidualnych prosimy o wpisanie w rubryce „Tytułem”: Składka członkowska za rok 2018 (imię i nazwisko), ewentualnie z dodatkiem: z prenumeratą „Języka Polskiego”. Osoby dopiero zapisujące się do Towarzystwa powinny wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją w wersji elektronicznej pod adresem tmjp@ijp.pan.pl . Pod tym adresem również można kierować uwagi lub uzyskać wszelkie informacje dotyczące członkostwa, prenumeraty „Języka Polskiego” i innych kwestii dotyczących działalności Towarzystwa.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych