Aktualności

SEMINARIUM GŁOS I CIAŁO

21 kwietnia 2017 r. odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie seminarium pt. Głos i ciało, zorganizowane z okazji Światowego Dnia Głosu przez Koło Miłośników Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego przy współudziale Instytutu Języka Polskiego PAN oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Spotkanie otworzył zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego TMJP prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który przy tej okazji wyraził radość ze wznowienia ֪– po kilkudziesięciu latach przerwy – działalności Towarzystwa w Warszawie. Seminarium składało się z dwóch części. Najpierw zebrani mieli okazję wysłuchać referatów o charakterze teoretycznym, a po przerwie odbyła się część warsztatowa, w czasie której specjaliści praktycy pokazywali wybrane możliwości pracy nad kształtowaniem głosu.

Szczegółowy program seminarium zamieszczono na stronie: http://www.facebook.com/events/367362460312518/

Kolekcja zdjęć z seminarium oraz inne informacje o Kole Miłośników Żywego Slowa znajdują się na stronie: http://www.facebook.com/zywym.slowem

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych