Aktualności

Prof. dr hab. Walery Pisarek (1931–2017)

Z nieopisanym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 5 listopada 2017 r. odszedł nagle

śp.

Prof. dr hab. Walery Pisarek

językoznawca, prasoznawca,
autorytet językowy i nauczyciel kilku pokoleń Polaków,
długoletni członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,
jego prezes w latach 2001–2004,
od 2010 r. członek honorowy,
do ostatnich chwili życia oddany sprawom polszczyzny,
jej pielęgnacji i podnoszenia jej statusu w kraju i na świecie.
Więzień polityczny pierwszego okresu Polski Ludowej,
Człowiek wielu talentów, wielkiego ducha i nieprzeciętnej osobowości.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie!

Zarząd Główny                     
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Życiorys i dorobek naukowy prof. Walerego Pisarka

Pożegnanie Profesora Walerego Pisarka
SEMINARIUM GŁOS I CIAŁO
NOWOŚĆ w serii „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”
TMJP współorganizatorem III Dyktanda Krakowskiego

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych