Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Andrzej Markowski

Ur. 27 listopada 1948 roku we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W działalności naukowej zajmuje się głównie leksykologią (szczególnie semantyką leksykalną) współczesnej polszczyzny, gramatyką normatywną i kulturą języka. Jest jednym z najbardziej znanych popularyzatorów wiedzy o języku polskim, występującym w audycjach radiowych i telewizyjnych, autorem prac naukowych, słowników i licznych opracowań popularnych. W latach 2000–2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2019–2021 – przewodniczącego honorowego.

 

Najważniejsze prace:

 

Monografie: Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tle innych typów przeciwstawień leksykalnych (1986), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny (1992), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (2005), Wykłady z leksykologii (2012), Polszczyzna spolegliwa. O języku Dzienników Marii Dąbrowskiej (2018).

 

Słowniki (autorskie i redagowane): Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN (1999; później jako Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN), Wielki słownik ortograficzny języka polskiego  (1999), Słownik wyrazów trudnych (2001, współautor: Radosław Pawelec).

 

Książki popularnonaukowe i poradnikowe: 500 zagadek o języku polskim (1975), Z polszczyzną za pan brat (1982, współautor: Anna Cegieła), Polszczyzna znana i nieznana: porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe (1993), Jak dobrze mówić i pisać po polsku (2000), Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego (2003), Lepiej po polsku (2019).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych