Aktualności

Poradnia językowa Oddziału Bydgoskiego TMJP

Informujemy, że w grudniu 2019 roku zaczęła działalność internetowa poradnia językowa, prowadzona przez Oddział Bydgoski naszego Towarzystwa. Kontakt z poradnią odbywa się przez jej profil w znanym serwisie społecznościowym. Nadzór merytoryczny nad poradnią sprawują dr Monika Peplińska i prof. Rafał Zimny z Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych