Aktualności

Obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów

Skład Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego na kadencję 2017-2019 

Statutowe Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa obradowało 3 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Delegaci wysłuchali sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2013–2016 i jednogłośnie uchwalili absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

Następnie odbyły się wybory władz Towarzystwa na nową kadencję, obejmującą okres do 2019 roku. Wyłonione w ich wyniku władze Towarzystwa ukonstytuowały się następująco:

  • Zarząd Główny: przewodniczący – prof. Bogusław Dunaj; zastępca przewodniczącego - prof. Piotr Żmigrodzki; skarbnik – prof. Kazimierz Sikora; zastępca skarbnika – mgr Szymon Seweryn; sekretarz – dr Jakub Bobrowski; zastępca sekretarza – dr Monika Biesaga; członkowie: prof. Maciej Mączyński, prof. Ewa Młynarczyk, prof. Renata Przybylska, prof. Walery Pisarek (wszyscy z Krakowa), dr Ewa Bilas-Pleszak (Katowice), prof. Alicja Pstyga (Gdańsk), prof. Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz).
  • Sąd Koleżeński: przewodniczący – prof. Bogusław Skowronek (Kraków); sekretarz – prof. Bogumił Ostrowski (Kraków); członkowie: prof. Kazimierz Ożóg (Rzeszów), prof. Lucyna Warda-Radys (Gdańsk), prof. Magdalena Czachorowska (Bydgoszcz), prof. Włodzimierz Gruszczyński (Warszawa), dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Katowice).
  • Główna Komisja Rewizyjna: przewodnicząca – prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld; członkowie: prof. Zofia Cygal-Krupa, prof. Alicja Witalisz (wszystkie z Krakowa).

Na wniosek Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie nadało godność członków honorowych Towarzystwa profesorom: Krystynie Kowalik, Janowi Miodkowi, Jerzemu Reichanowi i Bogdanowi Walczakowi. Ustalono także wysokość składki członkowskiej, która będzie obowiązywać od 2017 roku: składka podstawowa (bez prenumeraty „Języka Polskiego”) – 30 zł, składka ulgowa dla uczniów będących członkami kół szkolnych TMJP – 10 zł. W związku z tym składka członkowska na rok 2017 z prenumeratą „Języka Polskiego” wyniesie 85 zł.

Podczas zebrania przegłosowano również poprawki do statutu Towarzystwa. Wejdą one w życie po ich zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

Galeria »

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych