Aktualności

Obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów

26 października 2019 r. w sali Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie odbyło się statutowe Walne Zgromadzenie Delegatów naszego Towarzystwa. W jego części naukowej wystąpił dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, dr hab. Maciej Eder, który przedstawił wykład pt. Nie czytając, poznać treść, czyli o metodach automatycznej identyfikacji słów kluczowych. Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań władz Towarzystwa za lata 2016-2018 i udzielili absolutoriom ustępującemu Zarządowi Głównemu. W głosowaniu wyłoniono władze Towarzystwa na nowa kadencję. Ukonstytuowały się one następująco: Zarząd Główny: przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Dunaj, zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, skarbnik: dr hab. Kazimierz Sikora, zastępca skarbnika: mgr Szymon Seweryn, sekretarz: dr Jakub Bobrowski, zastępca sekretarza: dr Monika Buława, członkowie: dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Magdalena Majdak, prof. dr hab. Maciej Mączyński, dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk, prof. dr hab. Renata Przybylska, dr hab. prof. UG Alicja Pstyga, prof. dr hab. Małgorzata Święcicka; Główna Komisja Rewizyjna: przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, członkowie: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, dr hab. prof. UP Alicja Witalisz; Sąd Koleżeński: przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Skowronek, sekretarz: dr hab. prof. IJP PAN i UP Bogumił Ostrowski, członkowie: dr hab. prof. IJP PAN Ewa Dzięgiel, dr hab. Piotr Krzyżanowski, dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa, dr hab. prof. UR Bożena Taras, dr hab. prof. UG Lucyna Warda-Radys.

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło poprawki do statutu Towarzystwa, zdecydowało o podwyższeniu składki członkowskiej od 2020 roku oraz nadało godność członków honorowych Towarzystwa czterem osobom: prof. dr. hab. Jerzemu Bartmińskiemu, prof. dr. hab. Andrzejowi Markowskiemu, prof. dr hab. Reginie Pawłowskiej i mgr. Kasprowi Świerzowskiemu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych