Aktualności

Nowi członkowie honorowi Towarzystwa

Obradujące 22 października 2022 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa ustanowiło nowych członków honorowych. Zostali nimi: prof. Zofia Cygal-Krupa i prof. Jadwiga Kowalikowa z Oddziału Krakowskiego, prof. Feliks Czyżewski z Oddziału Lubelskiego oraz prof. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska z Oddziału Gdańskiego. Zarząd Główny wystosował z tej okazji listy gratulacyjne do wszystkich czterech osób. 8 listopada 2022 roku, podczas zebrania Oddziału Krakowskiego, Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa prof. Piotr Żmigrodzki wręczył listy gratulacyjne prof. Zofii Cygal-Krupie i prof. Jadwidze Kowalikowej. Fotorelacja z tej skromnej uroczystości znajduje się na profilu społecznościowym Oddziału Krakowskiego.

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych