Członkowie honorowi

prof. dr hab. Maria Malec

Urodziła się 29 stycznia 1928 roku w Rzeszotarach. Do szkoły podstawowej oraz na tajne komplety uczęszczała w Świątnikach. W 1945 roku rozpoczęła naukę w krakowskim liceum im. J. Joteyki. W latach 1948-1952 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykładali m.in. Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń, Kazimierz Nitsch, Tadeusz Milewski, Zenon Klemensiewicz i jej przyszły mistrz - Witold Taszycki. W czasie studiów, za namową K. Nitscha, opublikowała w „Języku Polskim” pierwszy artykuł naukowy Archaizmy I koniugacji I klasy w języku polskim. Po ukończeniu polonistyki zaczęła pracować w zespole opracowującym Słownik polszczyzny XVI wieku, następnie pod kierunkiem prof. W. Taszyckiego w zespole Słownika staropolskich nazw osobowych. W latach 1971-1992 pełniła funkcję kierownika pracowni tego słownika. Po ukończeniu prac pełniła funkcję współredaktora Słownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych. Jest również autorką jednej z jego części (Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego).

Najważniejsze indywidualne prace M. Malec to monografie: Budowa staropolskich złożonych imion osobowych (1971), Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych (1982) i Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce (1994), na podstawie których uzyskiwała kolejne stopnie naukowe: doktora (1969), doktora habilitowanego (1983) oraz tytuł profesora (1995).

W latach 1991-2004 M. Malec pełniła funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W 1996 roku w ramach Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ukazała się jej książka popularyzatorska O imionach i nazwiskach w Polsce. Tradycja i współczesność.

Obecnie M. Malec jest współpracownikiem Pracowni Onomastyki IJP PAN, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Język Polski” oraz rady naukowej pisma „Onomastica”.

Bibliografia: Aleksandra Cieślikowa, Iwona Nobis, Rozalia Przybytek: Prace naukowe Profesor Marii Malec, „Onomastica” LXI/2, s. 11–26.

Zdjęcie: TMJP

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych