Kielce

Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Kielcach

Adres do korespondencji

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

Adres e-mailowy

Zarząd

Przewodnicząca – dr Agnieszka Rosińska-Mamej
Sekretarz – dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
Skarbnik – dr Magdalena Płusa

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr Zbróg

Członkowie – dr Ewa Boksa, dr hab. Dorota Połowniak‑Wawrzonek, prof. UJK

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych