Aktualności

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Marii Malec

29 stycznia 2018 roku dziewięćdziesiąt lat kończy prof. Maria Malec, lingwistka, która całą drogę naukową związała z krakowskimi jednostkami Polskiej Akademii Nauk, współautorka Słownika staropolskich nazw osobowych, autorka innych słowników, monografii i licznych artykułów. Do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapisała się jeszcze w czasie studiów, pełniła w nim różne funkcje, między innymi sekretarza Zarządu Głównego, a od niedawna jest również jego członkiem honorowym. W tym uroczystym dniu serdeczne gratulacje i życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności składają Jubilatce Zarząd Główny Towarzystwa i redakcja „Języka Polskiego” (która dodatkowo ofiarowuje Jej specjalnie przygotowany zeszyt 4/2017 czasopisma).

 Sylwetka Jubilatki

Powiązane zdjęcia:

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych