Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Urodzona w 1945. Od początku swojej kariery naukowej (od 1971 r.) związana z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w którym pełniła m.in. funkcje Dyrektora ds. Nauki (2008-2012) i kierownika Zakładu Pragmatyki i Tekstologii Językoznawczej (2008-2011). Od 2016 roku profesor zwyczajny. Polem jej zainteresowań badawczych była początkowo składnia semantyczna, ale z czasem ewoluowały one w kierunku lingwistyki kulturowej i już od wielu lat koncentrują się wokół zagadnień semantycznych, pragmatycznych i tekstologicznych. Szczególne miejsce w obszarze jej zainteresowań naukowych zajmuje język pisarzy, m.in. Jana Twardowskiego, Anny Kamieńskiej i Janusza Pasierba, w ostatnich latach jej zainteresowania poszerzyły się także o język tekstów prasowych i dyskursu politycznego. W latach 2016-2019 należała do działającego wówczas Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Pracowała w podzespołach: języka polityki, języka mediów i problemów języka dzieci i młodzieży. Była odpowiedzialna za relacjonowanie działalności w zakresie etyki słowa w regionie pomorskim. Jest bardzo aktywnym i zaangażowanym członkiem Oddziału Gdańskiego TMJP o kilkudziesięcioletnim stażu, była jego przewodniczącą, wielokrotnie wygłaszała na zebraniach oddziału odczyty.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych