Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ, zawodowo związana również z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu oraz Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie. Członek komisji PAN, PAU, Rady Języka Polskiego, Komitetu Olimpiady Polonistycznej, autorka rozpraw, artykułów, podręczników i poradników.

Główne obszary zainteresowań: dydaktyka języka polskiego jako ojczystego i obcego, kształcenie nauczycieli polonistów, współczesna polszczyzna, sztuka pisania, retoryka.

Ważniejsze publikacjeSłownictwo młodych mieszkańców Krakowa (1991), Każdy może dobrze pisać wypracowania (1995), Pomyślane – napisane (1999), Nic bez języka (2001), Narodziny nauczyciela polonisty (2006).

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego TMJP od roku 2011 (4 kadencje).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych