Aktualności

II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce

W dniach 14 i 15 września w Poznaniu odbył się II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce, pod hasłem: Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej . Udział w nim wzięło ponad 100 przedstawicieli stowarzyszeń naukowych z całego kraju. Nasze Towarzystwo reprezentował zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który podczas obrad plenarnych 14 września przedstawił referat pt. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – sto lat „rozumnej troski” o język ojczysty . Wystąpienie spotkało się z żywym zainteresowaniem zebranych. Kongresowi towarzyszyła wystawa publikacji towarzystw, na której widoczne były także i nasze wydawnictwa.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych